روش کارت به کارت

شرکت کننده گرامی

در صورت عدم پرداخت هزینه از طریق درگاه بانکی، شما می توان با این روش هزینه ثبت مقاله خود را پرداخت نمایید.

بعد از پرداخت شماره و یا تصویر رسید را به ایمیل دبیرخانه به آدرس kome.e.a.d@gmail.com ارسال نمایید.

شماره کارت بانکی 6037-9918-3540-6384
به نام حامد حسین زاده
نام بانک بانک ملی ایران
حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان